نمایش دادن همه 9 نتیجه

خوراک دام

اصطلاح تغذیه به مجموع تمام فرایندهای مربوط به تبدیل مواد غذایی خام به مواد غذایی برای فعالیت‌های مختلف متابولیک و همچنین برای ترمیم و رشد اشاره دارد. از آنجایی تغذیه نقش تغذیه در سلامت دام حائز اهمیت است شناخت انواع خوراک دام از سوی دامپروران نیز به همین اندازه مهم است.
مطالعه ادامه راهنما