نمایش دادن همه 12 نتیجه

بذر ماده یا هر اندامی از گیاه است که برای تکثیر گیاهان از آن استفاده می‌شود. اگر جنبه غذایی بذر مطرح باشد، به آن kernel یا Grain گویند. به طور کلی بذر نتیجه نهایی فعالیت‌های یک نسل گیاه و همچنین آغازی برای نسل جدید می‌باشد. به عبارتی بذر، تخمک بالغ یک نسل گیاه است که این تخمک بالغ شامل گیاه جنینی و ذخیره غذایی است که همگی با پوسته حفاظتی بذر احاطه شده­‌اند و قابلیت تبدیل به یک گیاه بالغ را داراست. این عضو گیاه نتیجه تلقیح جنسی گامت‌ها در درون تخمک است، ولی میوه از رشد دیواره تخمدان به وجود می‌آید. البته میوه‌ای مانند سیب یک میوه واقعی است، زیرا از رشد تخمدان به وجود آمده است، ولی توت‌فرنگی و انار میوه کاذب هستند، زیرا از رشد نهنج به­ وجود می‌آیند. گاهی در باغبانی، میوه خود ممکن است به عنوان یک بذر در نظر گرفته شود، مانند کاج ارغوانی، آلو (شفت) یا ذرت (گندمه). بذر می­‌تواند تکثیر یافته و گیاهی مانند والدین خود را تولید می­‌کند یا تکثیر یافته و تعداد آن زیاد شود که مازاد آن توسط انسان به مصرف غذا، علوفه، روغن­‌کشی و … برسد.

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ