نمایش دادن همه 14 نتیجه

الکتروموتور

الکتروموتور نوعی ماشین است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. ایده کلی بر این اساس است که وقتی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی میدان مغناطیسی اعمال می‌شود. اغلب الکتروموتورها (موتورهای الکتریکی) دوار هستند. اما موتور خطی هم وجود دارند. هر موتور الکتریکی دوار از دو بخش متحرک و محرک تشکیل شده است که به بخش متحرک روتور و به بخش ثابت که معمولاً درون موتور قرار دارد استاتور یا ایستانه نیز می‌گویند.
مطالعه ادامه راهنما

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,800,000 ریال50,910,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,590,000 ریال52,910,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,480,000 ریال53,630,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
12,260,000 ریال51,730,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,550,000 ریال15,870,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,810,000 ریال14,320,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
9,630,000 ریال18,340,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
10,570,000 ریال16,220,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
23,010,000 ریال721,080,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
18,390,000 ریال1,554,290,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
24,190,000 ریال685,960,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
21,660,000 ریال