اسید آمینه مگامینو (۱ لیتری)

1,092,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 12

استفاده از این محصول در مراحل رشد رویشی،گادهی، ابتدای تشکیل میوه، رسیدن و رنگ اندازی توصیه می گردد.

این کود شامل 20% اسید آمینه آزاد، 5%  فولیک اسید، 5%  ازت کل

ویژگی های محصول:

کمک به تولید پروتئین در گیاه به واسطه حضور مقادیر بالای آمینو اسید. افزایش عملکرد دیگر کودها و سموم کشاورزی. افزایش مقاومت گیاه در هنگام مواجهه با استرسهای محیطی (گرمایی، سرمایی، شوری). سبب افزایش سرعت انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه می شود. تسریع در رسیدن محصول و رنگ آوری افزایش قند میوه

مصرف خانگی

محلول پاشی

محصول

4 – 5 لیتر در هکتار

1.5 – 2.5 در هزار

سبزیجات

4 – 5 لیتر در هکتار

3 – 2 در هزار

محصولات زراعی و باغی

4 – 5 لیتر در هکتار

3 – 2 در هزار

گلخانه

4 – 5 لیتر در هکتار

3 – 2 در هزار

مرکبات

3 – 4 لیتر در هکتار

2.5 – 3.5 در هزار

پسته

4 – 5 لیتر در هکتار

2.5 – 3.5 در هزار

زیتون

4 – 5 لیتر در هکتار

2.5 – 3.5 در هزار

انگور

 

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.