بذر بادمجان AZ60 بنام STAR

4,500,000 ریال

تعداد بذر در هر بسته 1000 عدد می باشد.

دانلود کاتالوگ
دسته: