کود کامل ماکرو ازت بالا ۵-۳-۱۲ (۵۰کیلویی)

2,940,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود علاوه بر NPK حاوی 10 در صد گوگرد و عناصر ریز مغذی می باشد که برای کلیه محصولات کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی در مناطق مختلف کشور قابل استفاده است. میزان مصرف این کود  250 الی 400 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 150 الی 250 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی می باشد. برای محولات باغی نیز مصرف 0/5 کیلوگرم بر درخت برای نهال های جوان، 2 کیلوگرم بر درخت برای درختان میانسال و 3/5 کیلوگرم بر درخت برای درختان پر بارده توصیه می شود.

جدول آنالیز:

منیزیم محلول  (Mgo)

]هن (Fe) ریز مغذی (TE) گوگرد کل (S) پتاس محلول (K2O) فسفر قابل جذب (P2O5)

ازت کل (N)

0/5 %

0/5 % 1 % 10 % 5 % 3 %

12 %

 ویژگی محصول:

اصلاح کننده خاک به دلیل دارا بودن گوگرد

مکمل و تامین کننده نیازهای غذایی و سبزینگی گیاه به دلیل دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو

راندمان قابل قبول در جذب، کاهش و تثبیت عناصر و افزایش عملکرد گیاه

نحوه مصرف:

خاکی و چالکود

بسته بندی:

کیسه 50 کیلوگرمی

شناسه محصول: KG103050000 دسته: , ,