کود کامل ماکرو ازت بالا ۵-۳-۱۲ (۵۰کیلویی)

2,340,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود علاوه بر NPK حاوی 10 در صد گوگرد و عناصر ریز مغذی می باشد که برای کلیه محصولات کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی در مناطق مختلف کشور قابل استفاده است. میزان مصرف این کود  250 الی 400 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 150 الی 250 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی می باشد. برای محولات باغی نیز مصرف 0/5 کیلوگرم بر درخت برای نهال های جوان، 2 کیلوگرم بر درخت برای درختان میانسال و 3/5 کیلوگرم بر درخت برای درختان پر بارده توصیه می شود.

جدول آنالیز:

منیزیم محلول  (Mgo)

]هن (Fe)

ریز مغذی (TE)

گوگرد کل (S)

پتاس محلول (K2O)

فسفر قابل جذب (P2O5)

ازت کل (N)

0/5 %

0/5 %

1 %

10 %

5 %

3 %

12 %

 ویژگی محصول:

1-      اصلاح کننده خاک به دلیل دارا بودن گوگرد

2-      مکمل و تامین کننده نیازهای غذایی و سبزینگی گیاه به دلیل دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو

3-      راندمان قابل قبول در جذب، کاهش و تثبیت عناصر و افزایش عملکرد گیاه

نحوه مصرف:

·         خاکی و چالکود

بسته بندی:

·         کیسه 50 کیلوگرمی

شناسه محصول: KG103050000 دسته: