کمپوست مایع (چای کمپوست) ۲۰ لیتری

1,200,000 ریال

تی کمپوست یا چای کمپوست مایعی است که از تخمیر کمپوست حاصل می شود و یا به عبارتی عصاره ای است که بواسطه فعالیت ارگانیسم ها از کمپوست استخراج می گردد. علت نامگذاری این ماده به “چای کمپوست” رنگ آن است که عصاره حاصله به رنگ چای است. ورمی کمپوست یک کود آلی بیولوژیک است که در اثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه هایی از کرم خاکی و دفع این مواد از بدن آنها، حاصل می گردد.

محصول چای کمپوست تولیدی شرکت کیمیا کمپوست پارس می باشد

در انبار موجود نمی باشد