بذر خیار تلیسا

12,750,000 ریال

تعداد بذر در هر بسته 500 عدد می باشد.

دانلود کاتالوگ
دسته: