کود کامل ۳۶-۱۲-۱۲(۱کیلویی) کلاته EDTA

333,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

N=12    P=12    K=36    TE=2+EDTA
شرکت کیمیا کود پارس

دانلود کاتالوگ
شناسه محصول: KG205001000 دسته: