کود فسفیت پلاس (۱ لیتری)

977,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 12

کودی حاوی 20% فسفر ، 5% پتاسیم ، 5% کلسیم است.

 این کود مایع افزاینده مقاومت گیاه بر پایه بنیان فسفیت است که با کلسیم و پتاسیم غنی شده است. فرمولاسیون این کود به گونه ای است که یون کلسیم با قرار گفتن در بنیان فسفیت به سرعت از طریق برگ جذب شده و سریع تر کمبود کلسیم را جبران می کند همچنین باعث گردیده هر دو عنصر پتاسیم و کلسیم در یک کود قرار گیرد و نیاز به ترکیب جداگانه این دو عنصر توسط مصرف کننده نباشد و نیاز گیاه را به راحتی مرتفع سازد. به علاوه می تواند در شرایط زمستان نیز که اغلب گیاهان گلخانه ای دچار کمبود کلسیم و پتاسیم می شوند نیاز گیاه را رفع می کند.

ویژگی های محصول:

افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و قارچ کشی. جبران کننده کمبود کلسیم و پتاسیم. افزایش گلدهی و میوه دهی. افزایش قابلیت انبارداری میوه. افزایش کیفیت بافت گیاه.

آبیاری

(لیتر در هکتار)

محلول پاشی

(میلی لیتر در 1000 لیتر آّب)

زمان کاربرد

محصول

5

150 تا 300

6 تا 8 برگی،قبل از گلدهی

سبزی و صیفی

5

150 تا 300

تورم جوانه ها، 80% گلربگ ها ریخته باشد،زمان درشت شدن میوه،آغاز رنگ گیری میوه

درختان میوه

4

200

6 تا 8 برگی،قبل از گلدهی،زمان درشت شدن میوه

خیار گلخانه ای

5

200 تا 300

6 تا 8 برگی،قبل از گلدهی،زمان درشت شدن میوه

گوجه فرنگی گلخانه ای

6

200

قبل از گلدهی،بعد از ارزانی شدن،هنگام مغز بستن پسته،آغاز رنگ گیری میوه

پسته

5

200

قبل از شکوفه دهی،دو هفته پس از ریزش گل،افزایش اندازه میوه،آغاز رنگ گیری میوه

مرکبات

توجه: در زمان گلدهی روی درختان میوه استفاده نشود.

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.