کود فسفیت پتاسیم + مس (۱ لیتری)

1,265,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 12

این کود علاوه بر تامین همزمان پتاسیم و فسفر مورد نیاز گیاه، مقاومت گیاهان به بیماری های قارچی از جمله سفیدک دروغی، بوته میری، پوسیدگی ریشه، گموز و پوسیدگی طوقه ی درختان میوه را افرایش میدهد. مولکول فسفر در این ترکیب به صورت فسفیت است که فسفیت به علت دارا بودن، یک اکسیژن کمتر از فسفات سرعت حرکت بیشتری داشته و طی مدت زمان کوتاهی در سراسر اندام گیاهی انتشار می باید. با ترکیب 25% فسفر، 20% پتاسیم

ویژگی های محصول:

محرک رشد ریشه در ابتدای دوره کشت و جذب بیشترسایر عناصر. افزایش تعداد برگ و میران فتوسنتز. افزایش قابلیت انبارداری محصول. افزایش اندازه میوه و بهبود رنگ. افزایش تعداد گل و تعداد میوه

نحوه مصرف:

برای پیشگیری از بیماری های قارچی 2 لیتر در هکتار و هنگام بیماری 3 لیتر در هکتار محلولپاشی شود و تکرار آن بعد یک ماه صورت گیرد.

برای پیشگیری از بوته میری و پوسیدگی ریشه، باید درمراحل ابتدایی بلافاصله پس از سبز شدن و در مرحله انتقال نشا استفاده شود.

برای کنترل بیماری گموز، در دو تا سه نوبت به مقدار2.5 لیتر در هزار روی برگ و تنه درختان محلول پاشی شود و تکرار یک ماه بعد انجام شود.

زمان مصرف

میزان مصرف

محصول

3 تا 4 بار در طول فصل رشد

5 تا 7 لیتر در هکتار

زراعی،آبیاری

3 تا 4 بار در طول فصل رشد

2 تا 3 لیتر در هکتار

زراعی،محلولپاشی

3 تا 4 بار در طول فصل رشد

5 تا 10 لیتر در هکتار

باغی،آبیاری

3 تا 4 بار در طول فصل رشد

2 تا 3 لیتر در هکتار

باغی،محلولپاشی

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.