فری استایل با وزن ۳۸ کیلو، گالوانیزه ۱۰۰%

16,000,000 ریال

فری استال، جایگاه انفرادی است که گاوها آزادانه برای استراحت به آن وارد شده و به آسانی از آن خارج ‌شوند؛ همچنین به راحتی در آن نشسته و بدون هیچ گونه واسطه‌ای، درون آن بلند شوند.