هیومیک اسید گوگرد دار

218,500 ریال258,750 ریال

این کود مایع غنی شده با گوگرد و اسید فولویک به همراه مواد آلی ارگانیک است که بعنوان یک مکمل غذایی ایده ال برای خاکهای فقیر از نظر مواد غذایی می باشد. مصرف این کود علاوه بر تامین ماده آلی خاک به جذب عناصر تثبیت شده در خاک نیز کمک میکند.

اسید هیومیک با انجام فرآیندهای متعددی گیاه، باعث جذب بهتر مواد معدنی و افزایش کیفیت محصول می شود و مواد معدنی، عمدتاً توسط گیاه جذب نمیشوند و همچنین سولفات ها نیز به صورت بسیار محدود، جذب گیاه می شوند.

اسید هیومیک، مواد غیر قابل جذب را در خاک حل و قابل جذب شدن نموده و این مواد را در خود نگه داشته و در زمان مناسب، به ریشه گیاه منتقل می نماید.

میزان مصرف خاکی

محصولات

3 – 4 لیتر در هکتار (در مجموع 15 الی 50 لیتر)، قبل از کاشت نشا یا در کنار کاشت

گیاهان زراعی

20 – 15 لیتر در هکتار (در مجموع 40 الی 90 لیتر)

گل ها و گیاهان زینتی

30 – 20 لیتر در هکتار (در مجموع 40 الی 90 لیتر)

بهار و تابستان هنگامه شاخه زنی و گلدهی و رسیدن میوه

درختان میوه و مرکبات

20 – 15 لیتر در هکتار در طول دوره رشد

زیتون و انگور

غلظت تضمین شده

نیتروژن

فسفر هیومیک و فولویک اسید گوگرد مایع آهن کلاته منگنزکلاته روی کلاته

پتاسیم

2%

0.2% 18% 15% PPM100 PPM150 0PPM25

5

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,