صابون محلول‌پاشی کاوان (۴ لیتری)

880,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 3

صابون محلول پاشی کاوان حاوی عنصر پتاسیم  درگالن 4 لیتری، همراه با سموم،کودها و یا به تنهایی استفاده می‌شود.

مزایا: افزایش دهنده تأثیر سموم وکودها، تمیز کننده سطح برگ، کاهش کشش سطحی و افزایش پخش مایعات، مؤثر در کاهش ph آب و در نتیجه اثر بیشتر کود و سم، کاهش جمعیت آفات.

مقدار مصرف: 2.5-2 لیتر در هزار لیتر آب

دسته: