کود کامل ۱۰-۱۰-۳۲ پودری N.P.K

3,500,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 1

محصولات

میزان مصرف آبیاری

میزان مصرف محلولپاشی

باغی

15- 10 کیلوگرم در هکتار

3- 1 کیلوگرم در هکتار

زراعی

10- 7 کیلوگرم در هکتار

4- 3 کیلوگرم در هکتار

نقش اساسی در رشد سریع گیاه دارد.

ویژگی های محصول:

بهترین زمان مصرف از ابتدای فاز رویشی تا قبل از فاز زایشی و گلدهی گیاه می باشد.

افزایش میزان کلروفیل در برگ و ترد و آبدار شدن گیاهان علوفه ای

دارای درجه حلالیت مناسب در آب و قابل استفاده بصورت محلول پاشی و همراه با آب آبیاری

 

ملاحظات: در صورت اختلاط با سموم ابتدا کود در آب حل شود و سپس با سم مورد نظر مخلوط شود.

بهترین زمان محلولپاشی صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب می باشد.

پاک کردن