بذر فلفل قرمز AZ

10,000,000 ریال

تعداد بذر در هر بسته 1000 عدد می باشد.

دانلود کاتالوگ
دسته: