گوسفند شیری- کیسه ۴۰ کیلویی

1,159,600 ریال

رژیم غذایی گوسفند باید شامل انرژی، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی و آب باشد که گوسفندان آن را از مراتع و یا از طریق خوراک مکمل دریافت می کند. تامین مواد مغذی کافی در رژیم غذایی گوسفند منجر می شود وزن گوسفند افزایش یافته و مرگ و میر آن کاهش یابد.

دسته: