کود سولو پتاس

357,000 ریال3,911,000 ریال

این کود مناسب ترین کود پتاسیمی 100 % محلول در آب است که از طریق خاک و برگ جذب گیاه می شود. استفاده از این کود بهترین روش برای تامین نیاز گیاه به عنصر پتاسیم می باشد.

میزان مصرف:

نوع محصول

میزان مصرف محلول پاشی (کیلوگرم/ هزار لیتر آب) میزان مصرف خاکی (کیلوگرم / هکتار)

محصولات زراعی

6- 3

15- 10

درختان میوه

8- 5

30- 15

مرکبات

8- 5

30- 15

پسته و بادام و گردو

8- 5

30- 15

کشت گلخانه و سبزیجات 6- 3

15- 10

مقادیر توصیه شده در این جدول عمومی بوده و با توجه به نتوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.

جدول آنالیز:

پتاسیم محلول در آب (K2O)

2±52 %
سولفور (S)

2±18 %

ویژگی محصول:

جبران سریع کمبود پتاسیم و گوگرد در گیاه

ایده آل برای گیاهان حساس به شوری

افزایش دهنده مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها و انواع استرس های محیطی

داشتن اثر مثبت در تولید انواع ویتامین ها و نشاسته ها و قندها

بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی و بهبود قابلیت انبارداری

توصیه های کلی برای مصرف این کود:

قبل از استفاده به صورت محلول پاشی یا آب آبیاری، سولفات پتاسیم را در ظرف جداگانه ای حل کرده و سپس مصرف نمایید.

از مخلوط کردن آن با ترکیبات کلسیم به شدت پرهیز نمایید.

با کودهای بنیان کلسیم (نیترات کلسیم، کلرید کلسیم، مونو کلسیم سولفات) مخلوط نشود و قبل از مخلوط کردن با کودهای حاوی منیزیم در آب حل شود.

نحوه مصرف:

محلول پاشی و آب آبیاری

بسته بندی:

جعبه یک کیلوگرمی و کیسه 15 کیلوگرمی

دانلود کاتالوگ
پاک کردن