کود سولوپتاس ۵۲% پودری (۱۵کیلویی)

3,240,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

K2O=50+2
شرکت کیمیا کود پارس

شناسه محصول: KG127015000 دسته: