نمایش 1–24 از 31 نتیجه

20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,520,000 ریال5,590,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

56,000 ریال2,930,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

56,000 ریال3,139,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

54,150 ریال2,730,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

رابط ۱۶*۱۶

3,000 ریال4,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

112,000 ریال4,317,750 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

88,000 ریال5,250,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

77,900 ریال3,200,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

100,000 ریال5,810,200 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

68,000 ریال3,742,050 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

191,900 ریال8,089,250 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

112,000 ریال5,040,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

144,000 ریال8,649,750 ریال