نمایش دادن همه 11 نتیجه

استخر پرورش و ذخیره

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
24,200,000 ریال105,000,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
26,000,000 ریال113,000,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

تجهیزات پوشش استخر

پوشش ژئو دکاموند سیلو

540,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
12,500,000 ریال190,000,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.