نمایش دادن همه 23 نتیجه

اتصالات جزء شبکه

کلیه اتصالات و انشعابات جزء شبکه جهت توزیع مناسب آب در سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار می‌­گیرند. این اتصالات شامل رابط، واشر انشعاب، سه راهی، بست ابتدایی و انتهایی و … می‌باشند که در ادامه هر کدام به تفکیک ویژگی ها جهت سهولت فرآیند خرید ارائه گردیده است.

اتصالات جزء شبکه

رابط ۱۶*۱۶

6,100 ریال7,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

سه راهی

11,000 ریال24,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

مقسم با مواد PP

18,000 ریال39,000 ریال
15,600 ریال
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ