نمایش دادن همه 23 نتیجه

اتصالات جزء شبکه

کلیه اتصالات و انشعابات جزء شبکه جهت توزیع مناسب آب در سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار می‌­گیرند. این اتصالات شامل رابط، واشر انشعاب، سه راهی، بست ابتدایی و انتهایی و … می‌باشند که در ادامه هر کدام به تفکیک ویژگی ها جهت سهولت فرآیند خرید ارائه گردیده است.

اتصالات جزء شبکه

رابط ۱۶*۱۶

3,000 ریال4,000 ریال

اتصالات

سه راهی

5,000 ریال15,000 ریال

اتصالات جزء شبکه

مقسم با مواد PP

16,000 ریال39,000 ریال