نمایش دادن همه 19 نتیجه

اتصالات گالوانیزه

نگهداری از اتصالات آهنی کار بسیار سخت و دشواری است و باید بعد از گذشت مدتی آن‌ها را تعویض کرد. اگر شما نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنید یکی از بهترین روش‌ها برای نگهداری از اتصالات آهنی و فلزی، گالوانیزه کردن آن‌ها و یا استفاده از اتصالات گالوانیزه است. اگر قصد دارید که برای همیشه خیال خودتان را از بابت طول عمر اتصالات فلزی راحت کنید تا انتهای این بخش با ما همراه باشید. سپس محصولات متنوع سناپالیز را در بخش اتصالات گالوانیزه مشاهده خواهید کرد.
مطالعه ادامه راهنما

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سفید

34,720 ریال672,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سیاه

33,600 ریال660,800 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن لبه دار

49,280 ریال952,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

پل

43,680 ریال60,480 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

تبدیل

33,040 ریال929,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۴۵ درجه

61,600 ریال1,545,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۹۰ درجه

58,240 ریال2,016,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چهارراه تخت

128,800 ریال2,217,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

درپوش

16,800 ریال638,400 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

روپیچ

47,040 ریال1,008,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

زانو ۴۵ درجه

56,000 ریال1,411,200 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

زانویی ۹۰ درجه

57,120 ریال1,848,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

سرپوش

30,240 ریال313,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

سه راه تبدیل

33,600 ریال1,881,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

سه راه مساوی

88,480 ریال1,960,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

سه راهی کنج

134,400 ریال244,160 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

مغزی

35,840 ریال884,800 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

مهره ماسوره سفید

134,400 ریال2,217,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

مهره ماسوره سیاه

123,200 ریال1,456,000 ریال