نمایش دادن همه 18 نتیجه

لوله

لوله های پلی اتیلن

لوله ۱۶ میلیمتری

7,760,000 ریال13,200,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE100 با SF1.25

36,964 ریال18,520,005 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE80 با SF1.25

36,702 ریال18,520,005 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های پلی اتیلن

لوله قطره چکان دار نرمال

20,000 ریال52,320 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,884,000 ریال8,224,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
6,840,000 ریال17,960,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
6,090,000 ریال8,589,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های نرم آبیاری

نوار تیپ بغل دوخت PFP

3,270,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

لوله های نرم آبیاری

نوار تیپ پلاکدار PFP

5,700,000 ریال8,000,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,795,000 ریال5,505,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,605,000 ریال6,660,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1,720,000 ریال