نمایش دادن همه 17 نتیجه

لوله های پلی اتیلن

لوله ۱۶ میلیمتری

15,800,000 ریال16,600,000 ریال

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE100 با SF1.25

36,964 ریال18,520,005 ریال

لوله های پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن PE80 با SF1.25

36,702 ریال18,520,005 ریال

لوله های نرم آبیاری

لوله قطره چکان دار PC آزود

71,000 ریال100,000 ریال

لوله های پلی اتیلن

لوله قطره چکان دار نرمال

20,000 ریال52,320 ریال

لوله های نرم آبیاری

لوله قطره چکان دار نرمال آزود

41,500 ریال52,500 ریال
4,884,000 ریال8,224,000 ریال
6,840,000 ریال17,960,000 ریال
8,370,000 ریال11,160,000 ریال
3,795,000 ریال5,505,000 ریال
4,605,000 ریال6,660,000 ریال
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ