نمایش 1–24 از 94 نتیجه

اتصالات

اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصال تی اف الفو

174,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,520,000 ریال5,590,750 ریال
4,380,000 ریال324,000,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

56,000 ریال2,930,000 ریال
20%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

56,000 ریال3,139,750 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اسپلیت

5,750 ریال814,000 ریال
88,000 ریال128,000 ریال

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سفید

34,720 ریال672,000 ریال

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سیاه

33,600 ریال660,800 ریال

اتصالات گالوانیزه

بوشن لبه دار

49,280 ریال952,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

بوشینگ

2,000 ریال116,900 ریال

اتصالات گالوانیزه

پل

43,680 ریال60,480 ریال

اتصالات گالوانیزه

تبدیل

33,040 ریال929,600 ریال
10%

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۴۵ درجه

61,600 ریال1,545,600 ریال

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۹۰ درجه

58,240 ریال2,016,000 ریال

اتصالات گالوانیزه

چهارراه تخت

128,800 ریال2,217,600 ریال