نمایش 1–24 از 94 نتیجه

اتصالات

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصال تی اف الفو

174,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

1,425,000 ریال5,590,750 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,740,000 ریال154,810,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,740,000 ریال154,810,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,380,000 ریال324,000,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

52,500 ریال2,930,000 ریال
25%

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

52,500 ریال3,139,750 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اسپلیت

5,750 ریال814,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
88,000 ریال128,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سفید

34,720 ریال672,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن جوشی سیاه

33,600 ریال660,800 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

بوشن لبه دار

49,280 ریال952,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

بوشینگ

2,000 ریال116,900 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

پل

43,680 ریال60,480 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

تبدیل

33,040 ریال929,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
28,000 ریال540,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,190,000 ریال175,560,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۴۵ درجه

61,600 ریال1,545,600 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چپقی ۹۰ درجه

58,240 ریال2,016,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات گالوانیزه

چهارراه تخت

128,800 ریال2,217,600 ریال