نمایش 1–24 از 34 نتیجه

اتصالات چدنی

اتصالات چدنی جزو اتصالاتی هستند که در بخش کشاورزی و آبیاری کاربرد فراوانی دارند. نکاث مثبت یا همان مزایای این اتصالات بسیار قابل توجه است اما باید بدانید که معایبی نیز وجود دارد. بهتر است قبل از اقدام کردن برای خریداتصالات چدنی، این مزایا و معایب را دانسته و آگاهانه انتخاب کنید. اگر قصد دارید که بدانید اتصالات چدنی چه نوع اتصالاتی هستند و چه کاربردی دارند و مزایای آن‌ها چیست تا انتها با سناپالیز همراه باشید.
مطالعه ادامه راهنما

با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
7,740,000 ریال154,810,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,380,000 ریال324,000,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1,575,000 ریال10,080,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3,300,000 ریال148,500,000 ریال
با توجه به نوسان قیمت ارز، برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
4,380,000 ریال159,600,000 ریال