فروش ویژه

13%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
2,400,000 ریال 2,088,000 ریال
13%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
600,000 ریال 522,000 ریال
25%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

شیرآلات پلیمری

شیر پلیمری دسته فلزی “۲

540,000 ریال 405,000 ریال
38%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
650,000 ریال 400,000 ریال
15%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
680,000 ریال 580,000 ریال
16%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
950,000 ریال 800,000 ریال
10%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

تبدیل فلنجدار مهر آب

855,000 ریال3,600,000 ریال
10%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

اتصالات چدنی

زانو فلنجدار مهر آب

1,125,000 ریال8,190,000 ریال
10%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
2,430,000 ریال9,900,000 ریال
10%
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
1,575,000 ریال10,080,000 ریال