Showing 1–24 of 45 results

محصولات گرانوله و پودری

با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

سولفات روی پودری خشک (۱۰کیلویی)

1,265,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کلات آهن (۱کیلویی) ۶ درصد EDDHA

805,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود اوره پتاس گوگردی(۴۰ کیلویی)

782,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
598,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود اوره گوگردی ۱۰-۵۰ (۲۵کیلویی)

445,625 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود اوره گوگردی ۱۰-۵۰ (۵۰کیلویی)

891,250 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود اوره گوگردی ۱۲-۲۰ (۴۰ کیلویی)

552,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود پتاسه %۲۰ (۵۰ کیلویی)

805,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود پتاسه %۴۰ (۲۵ کیلویی)

690,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود پتاسه %۴۰ (۵۰ کیلویی)

1,380,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود دو سولفات آهن منیزیم ۲۵ کیلویی

402,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود دو سولفات منیزیم روی (۱۵ کیلویی)

586,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
704,375 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,408,750 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود روی گرانوله ۱۵کیلویی

1,483,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود روی گرانوله ۲۵ کیلویی

2,472,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود سولفات آهن ۱۸% کریستال (۲۵کیلویی)

445,625 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
560,625 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود سولو پتاس ۵۲% پودری (۱کیلوگرمی)

172,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود سولوپتاس ۵۲% پودری (۱۵کیلویی)

1,380,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود فسفات پتاس گوگردی (۴۰ کیلویی)

847,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

محصولات گرانوله و پودری

کود فسفات گوگردی ۸-۸ (۵۰ کیلویی)

747,500 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
805,000 ریال