کود اوره پتاس گوگردی(۴۰ کیلویی)

2,064,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود با توجه به نوع محصول در هر منطقه و نیازهای کودی خاص هر گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی محصول: پتاس موجود باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی و آفات می شود.گوگرد مجود سبب اصلاح PH خاک می شود. نیتروژن موجود در کود اوره پتاس 8 – 4 سبب سبزینگی و رشد رویشی می گردد.

میزان مصرف این کود  400 الی 450 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 3 تا 4 کیلوگرم برای هر درخت در محصولات باغی می باشد.

گوگرد کل (S) پتاسیم محلول (K2O) ازت کل (N)
4 % 8 % 4 %

نحوه مصرف: خاکی و چالکود

شناسه محصول: KG118040000 دسته: , برچسب: