کود گوگرد گرانوله

1,787,500 ریال6,000,000 ریال

گوگرد یکی از عناصر پرکاربرد در کشاورزی است و استفاده از کودهای حاوی گوگرد منجر به موارد زیر می‌شود:

  • کنترل Ph خاک در ناحیه فعالیت ریشه
  • افزایش عملکرد گیاه
  • ساختار خاک را اصلاح می‌کند.
  • کنترل عوامل بیماری زای قارچی نظیر سفیدک های سطحی و داخلی و به دنبال آن کاهش انواع بیماری ها
  • ضدعفونی نمودن تدریجی خاک
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ