کود اوره فسفات (فسفاته ازته ۱۰-۲۰) ۲۰ کیلویی

5,876,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 1

از جمله کاربردهای این کود میتوان موارد زیر را نام برد:

  • این کود به دلیل تراکم عناصر مغذی مثل ازت و فسفر و دارا بودن عناصر گوگرد جز کودهای پر مصرف است.
  • این کود به دلیل نوع دانه بندی و میزان مصرف آن برای رشد و تحرک رشد گیاه کافیست.
  • ازت موجود در این کود، بصورت کند رها در ترکیب کودی می‌باشد.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ