کود کامل ماکرو زراعت ۱۲-۴-۱۲ (۲۵کیلویی)

7,182,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 1

این محصول دارای بیشترین عملکرد در بین کود های ماکرو می باشد و دارای مزایای زیر است:

  • محرک رشد و زودرس شدن محصول
  • صرفه جویی در مصرف کود، عدم نیاز به استفاده از چندین کود و کاهش هزینه های کوددهی و حمل و نقل
  • سبب افزایش عملکرد، کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح میشود.
  •  ازت کافی برای گیاه به مدت طولانی تامین کرده و  نیاز به اوره را می کاهد.
  • ضدعفونی و اصلاح کردن تدریجی خاک و کنترل عوامل بیماری زای قارچی به دلیل وجود گوگرد
  • به دلیل دارا بودن پتاس بالا  استرس ناشی از تنش های محیطی، بیماری ها و آفات کاهش می یابد.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ