کود کامل ماکرو زراعت ۱۲-۴-۱۲ (۲۵کیلویی)

1,980,000 ریال 1,800,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود دارای عناصر ماکرو بالا می باشند و بیشترین عملکرد را در بین کودهای ماکرو دارد. در این نوع کود به دلیل اینکه اوره با سایر عناصر ترکیب و در بین آنها قرار گرفته است، به تدریج آزاد شده و به همین جهت در زمان طولانی ازت کافی را برای گیاه تامیین می کنند و نیاز به اوره را کاهش می دهند.

میزان مصرف این کود  270 الی 370 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 170 الی 250 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی می باشد. برای محولات باغی نیز مصرف 5/0 کیلوگرم بر درخت برای نهال های جوان، 5/2 کیلوگرم بر درخت برای درختان میانسال و 5/3 کیلوگرم بر درخت برای درختان پر بارده توصیه می شود.

جدول آنالیز:

گوگرد کل  (S)

پتاس محلول (K2O) فسفر قابل جذب (P2O5) ازت کل (N)
5% 12% 4%

12%

 

ویژگی محصول:

  • صرفه جویی در مصرف کود، عدم نیاز با استفاده از چندین کود و کاهش هزینه های کوددهی و حمل و نقل
  • افزایش عملکرد، کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح
  • کاهش استرس گیاه ناشی از تنش های محیطی، بیماریها و آفات به دلیل دارا بودن پتاس بالا
  • محرک رشد و زودرس شدن محصول
  • اصلاح کننده خاک به دلیل دارا بودن گوگرد
  • ضدعفونی کردن تدریجی خاک و کنترل عوامل بیماری زای قارچی به دلیل وجود گوگرد

نحوه مصرف:

  • خاکی و چالکود

بسته بندی:

  • کیسه 20 کیلوگرمی
شناسه محصول: KG101020000 دسته: ,