کود کامل ماکرو زراعت ۱۵-۵-۱۵ (۲۵کیلویی)

2,760,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود دارای عناصر ماکرو بالا می باشند و بیشترین عملکرد را در بین کودهای ماکرو دارد. در این نوع کود به دلیل اینکه اوره با سایر عناصر ترکیب و در بین آنها قرار گرفته است، به تدریج آزاد شده و به همین جهت در زمان طولانی ازت کافی را برای گیاه تامیین می کنند و نیاز به اوره را کاهش می دهند.

میزان مصرف این کود  200 الی 350 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 150 الی 250 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی می باشد. برای محولات باغی نیز مصرف 0.5 کیلوگرم بر درخت برای نهال های جوان، 2 کیلوگرم بر درخت برای درختان میانسال و 3 کیلوگرم بر درخت برای درختان پر بازده توصیه می شود.

جدول آنالیز:

گوگرد کل  (S)

پتاس محلول (K2O) فسفر قابل جذب (P2O5) ازت کل (N)
5% 15% 5%

15%

 

ویژگی محصول:

صرفه جویی در مصرف کود، عدم نیاز با استفاده از چندین کود و کاهش هزینه های کوددهی و حمل و نقل

افزایش عملکرد، کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح

کاهش استرس گیاه ناشی از تنش های محیطی، بیماریها و آفات به دلیل دارا بودن پتاس بالا

محرک رشد و زودرس شدن محصول

اصلاح کننده خاک به دلیل دارا بودن گوگرد

ضدعفونی کردن تدریجی خاک و کنترل عوامل بیماری زای قارچی به دلیل وجود گوگرد

نحوه مصرف:

خاکی و چالکود

بسته بندی:

کیسه 50 و 25 کیلوگرمی