سولفات روی پودری خشک (۱۰کیلویی)

1,980,000 ریال 1,800,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

Zn=33+1
شرکت کیمیا کود پارس

شناسه محصول: KG123025000 دسته: