کود سولفات منیزیم ۱۶%کریستال ۲۵ کیلویی

1,406,250 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

MgSo4=16+1
شرکت کیمیا کود پارس