کود سولفات منیزیم ۱۶%کریستال ۲۵ کیلویی

3,347,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 1

MgSo4=16+1

 

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ