کود سولفات منیزیم ۱۶%کریستال ۲۵ کیلویی

924,000 ریال 840,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

MgSo4=16+1
شرکت کیمیا کود پارس

شناسه محصول: KG122025000 دسته: