کود کامل ماکرو عمومی ۵-۳-۵ (۵۰کیلویی)

1,872,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود علاوه بر NPK حاوی 10 در صد گوگرد و عناصر ریز مغذی می باشد که برای کلیه محصولات کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی در مناطق مختلف کشور قابل استفاده است.

میزان مصرف این کود  400 الی 500 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی و 350 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی می باشد. برای محولات باغی نیز مصرف 5 کیلوگرم بر درخت برای همه نهال ها توصیه می شود.

جدول آنالیز:

منیزیم محلول  (Mgo)

]هن (Fe) ریز مغذی (TE) گوگرد کل (S) پتاس محلول (K2O) فسفر قابل جذب (P2O5) ازت کل (N)
0/5 % 0/5 % 0/02 % 10 % 5 % 3 %

5 %

 

ویژگی محصول:

  • اصلاح کننده خاک به دلیل دارا بودن گوگرد
  • مکمل و تامین کننده نیازهای غذایی و سبزینگی گیاه به دلیل دارا بودن عناصر ماکرو و میکرو
  • راندمان قابل قبول در جذب، کاهش و تثبیت عناصر و افزایش عملکرد گیاه

نحوه مصرف:

  • خاکی و چالکود

بسته بندی:

  • کیسه 50 کیلوگرمی
شناسه محصول: KG100025000 دسته: