Showing 1–24 of 30 results

شیرآلات چدنی

صدها سال پیش زمانی که انسان چدن این آلیاژ جادویی را کشف کرد حتی تصورش را نیز نمی‌کرد که این آلیاژ در این حد پر کاربرد شده و در صنایع مختلف به کار گرفته شود. بله چدن آلیاژی است که در بیشتر صنایع دنیا به کار رفته و یکی از موادهای اولیه پر مصرف در دنیا است. یکی از مصارف چدن تولید شیرآلات چدنی است که بسیار نیز پر فروش هستند. شاید به این خاطر فروش شیرآلات چدنی بسیار زیاد است که چدن ویژگی‌ها بسیار منحصر به فردی دارد و مزیت‌های آن بسیار فراوان است. در این مقاله ما قصد داریم در مورد فروش شیرآلات چدنی مطالبی را بیان کنیم. شما نیز قبل از مراجعه به فروشگاه‌های فروش شیرآلات چدنی حتما این مطلب را به دقت مطالعه کنید چراکه این مطالب شما را در خریدی مناسب یاری خواهد کرد.
مطالعه ادامه راهنما

با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
7,490,000 ریال19,460,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
5,670,000 ریال7,260,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
9,090,000 ریال24,680,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,210,000 ریال4,335,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
4,080,000 ریال5,610,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,040,000 ریال4,250,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
1,360,000 ریال4,590,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
4,675,000 ریال10,625,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
7,480,000 ریال22,015,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
5,750,000 ریال15,970,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,990,000 ریال166,200,000 ریال
17%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

شیرآلات چدنی

شیر صافی PN16 شیرود

2,656,000 ریال14,525,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
740,000 ریال2,850,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,190,000 ریال145,200,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
13,510,000 ریال95,830,000 ریال
17%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
6,142,000 ریال26,975,000 ریال
17%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,154,000 ریال55,361,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
6,260,000 ریال199,500,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,630,000 ریال41,770,000 ریال
17%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,403,000 ریال23,572,000 ریال
15%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,230,000 ریال4,250,000 ریال
17%
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
2,739,000 ریال15,521,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
4,450,000 ریال76,230,000 ریال
با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.
3,990,000 ریال166,200,000 ریال