محصولات جدید

اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

50,000 ریال2,999,000 ریال

کود کامل (NPK)

قطره‌چکان‌های کشاورزی

22,000 ریال29,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلنمشاهده تمامی دستگا‌های جوش

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح رتنبرگ

23,000,000 ریال135,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح فیوژن

20,000,000 ریال22,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر گازی پلی اتیلن

23,000,000 ریال29,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

غلطک زیر سری

10,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

اتو اسکراپر

21,000,000 ریال60,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

کالیبر (لقمه جوش)

450,000 ریال7,000,000 ریال