محصولات جدید

فروش فوق العاده کود کشاورزیمشاهده همه فروش‌های ویژه

محصولات متنوع پیشنهادی

اتصالات پلی اتیلنی

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سرپیچ

25,800 ریال1,238,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

بوشینگ

2,000 ریال116,900 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اسپلیت

5,750 ریال814,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

42,500 ریال2,282,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

95,000 ریال5,315,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

153,000 ریال6,808,000 ریال