فروش فوق العاده کود کشاورزیمشاهده همه فروش‌های ویژه

به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
27,500,000 ریال55,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
1,650,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
330,000,000 ریال368,500,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
236,500,000 ریال275,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
214,500,000 ریال253,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
11,000,000 ریال13,200,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
132,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
550,000,000 ریال605,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

دستگاه جوش و برش

غلطک زیر سری

6,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

دستگاه جوش و برش

اسکراپر چرخشی

6,600,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
170,500,000 ریال209,000,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
13,750,000 ریال71,500,000 ریال

محصولات متنوع پیشنهادی

به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

لوله های نرم آبیاری

نوار تیپ پلاکدار PFP

6,270,000 ریال7,150,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
5,355,000 ریال7,077,000 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.
32,000 ریال
به علت نوسان قیمت ارز، لطفا برای اطلاع از قیمت و خرید با ما تماس بگیرید.

ادوات و ماشین‌آلات

اتصالات پلی اتیلنی

اتصالات پلی اتیلن جوشی

گپ جوشی فشارقوی

50,000 ریال2,333,000 ریال