محصولات جدید

چسب باغبانی و محافظ تنه

محافظ تنه درختان

480,000 ریال4,400,000 ریال

قطره‌چکان‌های کشاورزی

محصولات منتخب سناپالیز

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلنمشاهده تمامی دستگا‌های جوش

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح رتنبرگ

23,000,000 ریال135,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح فیوژن

20,000,000 ریال22,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر گازی پلی اتیلن

23,000,000 ریال29,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

غلطک زیر سری

10,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

کالیبر (لقمه جوش)

450,000 ریال7,000,000 ریال