کودهای منتخب فصلمشاهده تمامی کودها

آبپاش‌ها

اتصالات پلی اتیلن پیچیمشاهده تمامی اتصالات پیچی

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنچدار

2,350,000 ریال8,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال ماده

82,000 ریال4,042,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال نر

83,000 ریال4,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی

75,500 ریال4,200,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط تبدیلی

167,000 ریال6,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

رابط مساوی

138,000 ریال8,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو ماده

109,900 ریال5,600,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو نر

99,000 ریال5,353,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو مساوی

149,000 ریال9,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه تبدیلی

269,000 ریال13,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه ماده

167,000 ریال8,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه نر

173,000 ریال9,026,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راه مساوی

215,000 ریال14,000,000 ریال

محصولات پرفروش سناپالیز

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلنمشاهده تمامی دستگا‌های جوش

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح رتنبرگ

25,300,000 ریال148,500,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر برقی پلی اتیلن طرح فیوژن

22,000,000 ریال24,200,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

هیتر گازی پلی اتیلن

25,300,000 ریال31,900,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

غلطک زیر سری

11,000,000 ریال

دستگاه جوش و برش لوله پلی اتیلن

کالیبر (لقمه جوش)

495,000 ریال7,700,000 ریال