نمایش دادن همه 5 نتیجه

تجهیزات گلخانه ای

ایجاد شرایط مناسب گیاهان و تنظیم اقلیم گلخانه ها ملزم به داشتن برخی تجهیزات گلخانه ایی می باشد که وجود آنها غیر قابل انکار است. تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، انواع هواکش و پد سلولزی از تجهیزات گلخانه ایی ضروری می باشند

تجهیزات جانبی گلخانه‌ای

بست بوته

2,200 ریال

تجهیزات جانبی گلخانه‌ای

پشتیبان خوشه

2,050 ریال

تجهیزات جانبی گلخانه‌ای

قلاب عصایی نگهدارنده بوته

2,000 ریال

تجهیزات بستر کشت

کوکوپیت

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ