نمایش دادن همه 5 نتیجه

تجهیزات گلخانه ایی

ایجاد شرایط مناسب گیاهان و تنظیم اقلیم گلخانه ها ملزم به داشتن برخی تجهیزات گلخانه ایی می باشد که وجود آنها غیر قابل انکار است. تجهیزات گرمایشی، سرمایشی، انواع هواکش و پد سلولزی از تجهیزات گلخانه ایی ضروری می باشند