دریپر داخل خط

30,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 100

قطره چکان‌هایی هستند که در امتداد لوله 16 میلیمتری نصب می‌شوند و برای شست و شوی داخلی از هم باز می‌شوند. تجهیزات آبیاری قطره‌ای با دریپر تکمیل می‌شود. دریپر یا قطره چکان که الگویی قطره‌ای را در پای درخت یا گیاه مورد نظر با دبی یا خروجی مشخصی تنظیم می‌شود بر عهده دارد. در مدل آبیاری قطره‌ای متداول، آب توسط لوله 16 قطره‌ای به پای گیاه رسیده و توسط قطره چکان یا دریپر به پای گیاه می‌رساند. دریپر ها معمولا به دو مدل است یکی روی خط و دیگری داخل خط است.

دسته:
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ