کود مایع آمینوسل پی اس (۱ لیتری)

5,000,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 12

این کود منجر می شود به:

  • بهبود در تاثیر محلول پاشی کلسیم کلرید
  • چسبندگی سموم گیاهی را افزایش می‌دهد.
  • گسترش سیستم ریشه، افزایش رشد، نمو و عملکرد، و افزایش مقاومت گیاه
  • برای مرحله فروت ست، بهبود رنگ، اندازه و کاهش ریزش میوه مفید است.
  • مقاومت گیاه در برابر سمپاشی علفکش ها را بهبود می‌دهد.

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ