کود کامل ۴۳-۳-۱۲ پودری (۱۰ کیلویی) N.P.K

14,300,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مورد نیاز برای این محصول : 1

از ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش رنگ و طعم
  • سبب افزایش قدرت جذب آب توسط گیاه میشود.
  • یک دست شدن سایز و رنگ گیری میوه
  •  مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی را افزایش می‌دهد.
  •  برای کلیه محصولات زراعی، باغی، سبزی و صیفی قابل استفاده است.
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین و سمی می‌باشد.
  • افزایش سطح برگ و افزایش بازده فتوسنتز
  • افزایش بازدهی (راندمان) آب آبیاری و کود های ازته
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ