کود فسفاته ازته (دی آمونیم فسفات %۲۵ وزنی) ۵۰ کیلویی

3,060,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود به دلیل تراکم عناصر مغذی (ازت و فسفر) و دارا بودن عنصر گوگرد  (10 درصد) جز کودهای پر مصرف می باشد. این کود به دلیل نوع دانه بندی و میزان مصرف آن، نیاز گیاه به فسفر و ازت (برای شروع و تحریک رشد) را مرتفع می سازند. ازت موجود در فرمول این کودها بصورت کند رها در ترکیب کودی می باشد.

میزان مصرف این کود  300 الی 450 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی ، 200 الی 300 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی و 5/1 تا 2 کیلوگرم برای هر درخت در محصولات باغی می باشد.

جدول آنالیز:

گوگرد کل (S)

فسفر قابل جذب (P2O5) ازت کل (N)
10 % 10 %

5 %

ویژگی محصول:

دارای فسفر کافی و ازت برای رشد گیاه

مناسب برای کلیه محصولات زراعی و باغی

تنظیم کننده PH خاک به دلیل دارا بودن گوگرد عنصری و سولفاته

افزایش کمی و کیفی محصول

افزایش رشد ریشه و تشکیل گل و میوه

نحوه مصرف:

خاکی و چالکود

بسته بندی:

کیسه 50 کیلوگرمی

 

شناسه محصول: KG107050000 دسته: , برچسب: