قطره چکان تنظیمی روی خط ۸ روزنه مشکی

1,200 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 100

قطره چکان‌هایی هستند که روی لوله 16 میلیمتری نصب می‌شوند و برای شست و شوی داخلی از هم باز می‌شوند. تجهیزات آبیاری قطره‌ای با دریپر تکمیل می‌شود. دریپر یا قطره چکان که الگویی قطره‌ای را در پای درخت یا گیاه مورد نظر با دبی یا خروجی مشخصی تنظیم می‌شود بر عهده دارد.

با توجه به انجام انبارگردانی، لطفا برای خرید با واحد فروش سناپالیز هماهنگی فرمایید.

شناسه محصول: 31703080000 دسته: