کلات آهن ۶ درصد EDDHA

3,000,000 ریال3,520,000 ریال

از جمله مزایای این کود میتوان موارد زیر را نام برد:

  • کود کلات آهن منجر به افزایش راندمان فتوسنتز و سبزینگی گیاهان می شود.
  • برای تمامی کشت های باغی، زراعی و گلخانه ای مناسب است.
  • در تمامی فصول رشد مناسب و قابل استفاده است.
  • این کود هم بصورت پودر و همچنین کاربرد خاکی در تمامی سیستم های آبیاری قابل استفاده است.
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ