کلات آهن (۱کیلویی) ۶ درصد EDDHA

1,200,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

Fe=6      Ortho=4/8
شرکت کیمیا کود پارس

دانلود کاتالوگ
شناسه محصول: KG209001000 دسته: