کود دو سولفات منیزیم روی (۱۵ کیلویی)

1,537,500 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 5

این کود علاوه بر تامین منیزم مورد نیاز گیاه روی آن را نیز تامین می کند. از جمله کاربردهای این کود در انواع محصولات زراعی (کلزا، دانه های روغنی، برنج و…) و در انواع باغات (مرکبات، زیتون، گردو، پسته، بادام، سیاه ریشه ها و…) می باشد.

میزان مصرف این کود  100 الی 150 کیلوگرم در هکتار برای محصولات زراعی، 100 الی 150 کیلوگرم در هکتار برای دانه های روغنی و 0.2 تا 0.25 کیلوگرم بر درخت برای محصولات باغی می باشد.

جدول آنالیز:

روی (Zn)

گوگرد کل  (S) کلسیم (Ca)

منیزیم محلول (Mgo)

5 %

10 % 3 %

5 %

 ویژگی محصول:

افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی و شوری

نقش کلیدی پتاس در فرآیند فتوسنتز

تامین کننده پتاس مورد نیاز گیاهان

بهبود قابلیت انبارداری

افزایش فعال سازی آنزیم ها

جذب و انتقال فسفات و سایر عناصر به دلیل وجود منیزیم

افزایش تلقیح، باروری، گلدهی و رنگ گیری میوه به دلیل وجود عنصر روی

تعدیل PH خاک

نحوه مصرف:

خاکی و چالکود

بسته بندی:

کیسه 15 کیلوگرمی

شناسه محصول: KG126015000 دسته: ,