آمینو کلات آهن پودری (۱ کیلویی)

1,000,000 ریال 950,000 ریال

قوانین زیر کار می کنند:
  • حداقل مقدار مجاز برای این محصول: 3

اسیدهای آمینه کلات شده با آهن در این کود، نقش مؤثری در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات تولیدی دارد. این کود واکنش‌های شیمیایی و آنزیمی را در گیاه تحریک می‌نماید. از این کود به صورت محلولپاشی و همراه آب آبیاری می‌توان استفاده کرد.

ویژگی های آمینو کلات آهن

تأمین عنصر آهن مورد نیاز گیاه

بهبود عملکرد، کیفیت و رنگ محصول

افزایش قابلیت جذب آهن و سایر عناصر غذایی

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

افزایش حجم و اندازه محصول

کاملا محلول در آب

توجه: آمینو کلات آهن را می‌توان در تانک کود در سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی استفاده نمود. بهترین غلظت محلولپاشی غلظت 1 تا 2 در هزار می‌باشد.

نام محصول

میزان مصرف

محصولات زراعی و صیفی جات

 

2 تا 3 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار-در صورت شدید بودن علائم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به)

میوه های هسته دار و زیتون

2 تا 4 کیلوکرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار

 

مرکبات،پسته،انجیر و انار 2 تا 4 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار-در صورت شدید بودن علائم کمبود 4 تا 6 کیلوگرم در 400 تا 800 لیتر آب در هکتار
انگور 2.5 تا 5 کیلوگرم در هکتار
درختچه های زینتی

2 تا 4 کیلوگرم در 200 تا 400 لیتر آب در هکتار

بسته به اندازه بوته،15 تا 30 گرم به ازاء هر بوته

چمن 200 تا 400 گرم در 100 لیتر آب در هر 1000 متر مربع

بهترین روش کاربرد این کود، محلولپاشی بر روی گیاهان می‌باشد.