فشار شکن چدنی فلنچدار PN16 مهاب آب ایرانیان

92,000,000 ریال660,000,000 ریال

شیر فشار شکن به منظور محافظت از سیستم لوله کشی و سایر تجهیزات در زمان اضافه فشار است. منظور از اضافه فشار، فشاری بیشتر از ماکزیمم فشار طراحی لوله و تجهیزات می باشد. این شیرها در یک فشار مشخص باز می شوند و  به محض کاهش فشار سیستم به یک مقدار قابل اطمینان دوباره بسته می شوند. معمولا در ساختار شیر فشار شکن از یک دیسک و یک فنر استفاده می شود و تا وقتی سیستم تحت فشار مجاز کار می کند ، فشار فنر به کمک دیسک مسیر جریان را بسته و مانع خروج جریان می شود و وقتی که فشار سیستم به مقدار غیرمجاز برسد مسیر جریان باز شده و تا رسیدن فشار به مقدار مجاز مسیر خروجی جریان باز می ماند.

شناسه محصول: نامعلوم دسته:
چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ