غلطک زیر سری

6,000,000 ریال

غلطک جهت جابجایی آسانتر لوله برای رسیدن به فک های دستگاه استفاده می‌شود. این ابزار دارای زنجیر و قسمت قفل کن می‌باشد که توانایی ثابت کردن ارتفاع دلخواه را به تکنسین می‌دهد.

دانلود کاتالوگ