کود کاوان ۲۰ (۱ کیلویی)

2,580,000 ریال

کود کاوان 20 از جمله کودهای مهم پس از برداشت قبل از خزان و در فصل بهار است. مهمترین ویژگی های آن عبارتست از:

  • افزایش گلدهی و بهبود تبدیل گل به میوه
  • تقویت دانه گرده
  • جلوگیری از ریزش گل و میوه
  • افزایش کیفیت محصول
  • تبدیل نیتروژن به اسید آمینه مورد نیاز گیاه

ناموجود

چت با پشتیبانی واتساپ سناپالیز
پیام به پشتیبانی واتساپ